Quý Khách vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật sau đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại Nhabuon68.com.

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Nhabuon68.com có thể sử dụng thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc tiếp thị, hoặc để phục vụ các mục đích sau đây:

  1. Nâng cao chất lượng bài viết trên trang web.
  2. Gửi email định kỳ về các cập nhật khuyến mãi và giảm giá đến địa chỉ email của bạn.

b) Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được sử dụng bởi Nhabuon68.com cho các mục đích sau:

  1. Hỗ trợ khách hàng.
  2. Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
  3. Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web theo yêu cầu của khách hàng.
  4. Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới, các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu khách hàng đã đăng ký nhận email/ tin nhắn thông báo.

c) Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin thành viên sẽ được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp thông tin này cho Nhabuon68.com qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu Nhabuon68.com hủy bỏ các thông tin này.

d) Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin đó: Nhabuon68.com sẽ không tiết lộ thông tin của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào với mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của người dùng cho các đối tượng sau:

  1. Các đối tác vận chuyển: Thông tin của người dùng có thể được chia sẻ giữa Nhabuon68.com và các đối tác vận chuyển để cung cấp dịch vụ vận chuyển.

  2. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của người dùng theo yêu cầu của các cơ quan này.

  3. Ban quản trị Nhabuon68.com, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ và hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Nhabuon68.com.